Praktijkfolder

Praktijkfolder Medisch Centrum Molenstraat


Medisch Centrum Molenstraat

Molenstraat 44
9411 NM Beilen
Telefoon: 0593 522666
Spoed: 0593 526315
Fax: 0593 542436

KvK-nummer: 61398551

medischcentrumbeilen.nl

E-mail: info@medischcentrumbeilen.nl


Welkom

Medisch Centrum Molenstraat

Wij zijn een modern kleinschalig gezondheidscentrum met een vestiging van de Boots Apotheek. Onze missie is een hooggwaardige, patiëntvriendelijke zorg op menselijke maat. De praktijk heeft een NHG Praktijkaccreditatie en met dit keurmerk laten wij zien dat wij kwaliteit belangrijk vinden en dat wij voortdurend werken aan verbetering. Ook heeft de praktijk een erkenning van de Huisartsopleiding UMCG en leiden wij artsen op tot huisarts.

Ons team

Wij hebben een hecht team bestaande uit vier huisartsen, vier assistentes, een diabetesverpleegkundige, een longverpleegkundige een een POH-GGZ verpleegkundige. Er wordt in onze praktijk mensendiecktherapie gegeven en één keer per maand is er een diëtiste bij ons in de praktijk aanwezig.

Eigen risico

De zorg van de huisartsenpraktijk valt niet onder uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten en praktijkondersteuners GGZ, diabetes en COPD. Er hoeft voor deze zorg dus geen eigen bijdrage te worden betaald.

Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urine-kweken, u verwijst of medicatie op het spreekuur toedient (injecties) of voorschrijft dan valt dit wel onder het eigen risico. 

De huisarts is niet verantwoordelijk voor de kosten die voor onderzoek bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft namelijk geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening kunnen brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte of u eventueel een eigen bijdrage voor bepaalde zorg moet betalen. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar.

 

Wist u dat er op de website www.thuisarts.nl veel informatie te vinden is over klachten en gezondheidsproblemen!

 

 

Laatste update woensdag 18 oktober 2018

 

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Het spoednummer van de praktijk is:

0593 522666 (keuze 1)

De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u voor spoedgevallen terecht bij de Centrale Huisartsendienst.
 
Adres: Centrale Huisartsendienst
 
           Wilhelmina Ziekenhuis
 
           Europaweg-Zuid 1, Assen
 
           tel.: 0900 - 112 0 112

 

 

Spreekuren

De huisartsen van Medisch Centrum Molenstraat houden dagelijks spreekuur van 8.00-12.00 uur en van 14.00-15.00 uur.

Van 8.00 -10.00 uur, 11.00 - 12.00 uur en van 13.00 -15.00 uur kunt u een afspraak maken voor het spreekuur. Kies na het telefoonnummer 522666 een 2.

Per afspraak wordt 10 minuten voor u gereserveerd. De assistente vraagt naar de reden van het spreekuurbezoek om de wachttijden tot een minimum te beperken. De assistentes en de praktijkverpleegkundigen hebben, evenals de artsen, een beroepsgeheim. Indien een afspraak onverwacht langer gaat duren, kan de huisarts u adviseren een nieuwe afspraak te maken. Belt u de assistente tijdig wanneer een afspraak niet door kan gaan. Indien u voorkeur heeft voor één van de artsen, kunt u dit aan de assistente doorgeven.

De balie is gesloten van 10.00-10.30 uur en van 12.00-13.00 uur. Wij zijn dan alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u bellen met Medisch Centrum Molenstraat. Dit heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

De assistente staat u te woord en kan u vaak direct zelf helpen. Iedere vraag wordt daarnaast voorgelegd aan de huisarts. Indien u de huisarts zelf wilt spreken dan kunt u dit ’s morgens voor 10.00 uur doorgeven aan de assistentes. De artsen bellen u dan tussen 13.00 en 14.00 uur terug. Maandag en donderdag belt dokter De Jong terug. Woensdag en donderdag dokter Wabeke. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte vragen en/of het geven van korte informatie over uitslagen van onderzoeken, die zijn aangevraagd door de huisarts of specialist.

Huisbezoeken

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.
Het is in de praktijk niet mogelijk om iedereen, die uit het ziekenhuis ontslagen is, te bezoeken.
U kunt zelf een visite aanvragen als uw de huisarts wilt spreken.
Huisbezoeken kunt u voor 10.00 uur aanvragen.

POH-GGZ verpleegkundige

Mariska Seinen, praktijkverpleegkundige GGZ houdt 3 dagdelen spreekuur in de praktijk. Voor een afspraak met haar kunt u overleggen met uw huisarts of praktijk assistente.

Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat men niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt.
Wij zijn daarom genoodzaakt deze kosten in het vervolg bij u in rekening te brengen.
Voor het afzeggen van afspraken binnen 24 uur kunt u bellen met de praktijk.

Wratten spreekuur

Een keer per maand kunt u wratten laten aanstippen met stikstof. U kunt hiervoor een afspraak maken op het spreekuur van de assistentes.

Diabetes spreekuur

Mevrouw ter Stege is diabetesverpleegkundige.
Bij haar kunt u terecht voor de drie maandelijkse en jaarlijkse diabetescontroles.
Zij heeft spreekuur op dinsdag-/woensdagmorgen en donderdagmiddag.

Longverpleegkundige

Mevrouw Boon werkt op dinsdagmiddag als longverpleegkundige. Zij begeleidt mensen met astma en COPD. Ook helpt zij mensen die willen stoppen met roken. Het is mogelijk dat uw huisarts u verwijst naar de longverpleegkundige. U kunt ook op eigen initiatief met haar contact opnemen. In beide gevallen kunt u een afspraak maken via de assistente.

Diëtiste

Mevrouw Haandrikman is dietiste. Zij werkt 1 dagdeel per maand in de praktijk (3e dinsdag 's middags). Voor afspraken kan gebeld worden met de Dietistenpraktijk Drenthe 06 13112400. Meer informatie kunt u vinden op: www.dietistenpraktijkdrenthe.nl

 

 

 

Assistentes

Onze praktijkassistentes Agnes, Linda, Marja en Suzanne staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. De assistente heeft de opleiding voor doktersassistente gevolgd, waarbij zij geschoold is in het geven van adviezen en het verrichten van medische handelingen. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

* Herhaalrecepten
* Het meten van de bloeddruk
* aanstippen van wratten
* verbinden van wonden
* oren uitspuiten
* hechtingen verwijderen
* zwangerschapstest
* urine onderzoek
* suiker- en Hb-controle
* uitstrijkjes (in het kader van 
   het bevolkingsonderzoek)  
* verstrekken van informatiefolders              


Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.00 en 10.00 uur 11.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur (0593 522666 keuze 2).

Urineonderzoek

Urine kunt u voor 10.00 afgeven aan de assistente. Urine voor onderzoek graag zo vers mogelijk (binnen twee uur na lozing). U wordt gebeld voor de uitslag. Eventueel kunt u zelf bellen tussen 15.00 en 16.00 uur. (0593 522666 keuze 3) Als u op onderstaande link klikt krijgt een formulier wat u kunt invullen en inleveren bij uw urine.

 

 Vragenlijst urine onderzoek

 

 

 

Bloedcontrole tijden

 

Wilhelmina Ziekenhuis Kan bij het ziekenhuis zelf maar ook op de onderstaande adressen:

Dinsdag:

8.30 - 10.15 uur Wilhelminagebouw Beilen

Woensdag:

8.30 - 9.00 uur  Dorpshuis 't Haoler Hoes in Hooghalen.

9.45 - 10.00 uur Dorpshuis Hijken

Vrijdag:

8.30 - 10.15 uur Nassaukade 4 Beilen.
9.00 - 9.30 uur Stroomdal Beilen.
10.15 - 10.45 uur Markehuus Beilen.

Bethesda Ziekenhuis Kan bij het ziekenhuis zelf maar ook op het onderstaand adres.


Maandag, woensdag en donderdag:

8.30 - 9.30 uur Valkenhof (Gereformeerde kerk) Beilen.


Woensdag:

 10.15 - 10.30 uur Dorpshuis de Weidehoek Wijster.

 

Als u voor het onderzoek nuchter moet zijn dan mag u 12 uur voor het bloedprikken niet meer gegeten of gedronken hebben. Water mag wel. De medicatie mag wel ingenomen worden met uitzondering van de diabetesmedicatie bij een diabetescontrole.

 Vergeet niet een ponskaartje of het nummer van de ziektekostenverzekering mee te nemen!