Uw bezoek aan de huisarts brengt soms kosten met zich mee

Uw huisarts spant zich ten volle in om ervoor te zorgen dat u uw gezondheid bewaart en herstelt van uw ziekten. Dat heet een inspanningsverplichting. In de geneeskunde, dus ook in de huisartsgeneeskunde is succes, en zeker honderd procent succes nooit te garanderen. Uw huisarts heeft dan ook geen resultaatverplichting en kan dus nooit garanderen dat een therapie altijd tot een goed resultaat leidt.

Een groot aantal middelen die de huisarts nodig heeft om tot een diagnose te komen of uw gezondheid te controleren valt onder het eigen risico dat u, door de politiek verplicht, bij de zorgverzekeraar heeft. Daaronder vallen bijv. laboratorium onderzoek, Röntgenfoto’s, maar ook soms verbandmiddelen. Wat bij de zorgverzekering onder het eigen risico valt is  voor de huisarts niet altijd even duidelijk. Een antwoord daarop kan alleen uw zorgverzekeraar geven. Dat is ook de taak van de zorgverzekeraar.
Boos worden op de huisarts omdat iets onder het eigen risico valt is daarom onterecht en belast de relatie die u met uw huisarts heeft nodeloos.


30-01-2017