Spreekuren

De huisartsen van Medisch Centrum Molenstraat houden dagelijks spreekuur van 8.00-12.00 uur en van 14.00-15.00 uur.

Van 8.00 -10.00 uur, 11.00 - 12.00 uur en van 13.00 -15.00 uur kunt u een afspraak maken voor het spreekuur. Kies na het telefoonnummer 522666 een 2.

Per afspraak wordt 10 minuten voor u gereserveerd. De assistente vraagt naar de reden van het spreekuurbezoek om de wachttijden tot een minimum te beperken. De assistentes en de praktijkverpleegkundigen hebben, evenals de artsen, een beroepsgeheim. Indien een afspraak onverwacht langer gaat duren, kan de huisarts u adviseren een nieuwe afspraak te maken. Belt u de assistente tijdig wanneer een afspraak niet door kan gaan. Indien u voorkeur heeft voor één van de artsen, kunt u dit aan de assistente doorgeven.

De balie is gesloten van 10.00-10.30 uur en van 12.00-13.00 uur. Wij zijn dan alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u bellen met Medisch Centrum Molenstraat. Dit heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

De assistente staat u te woord en kan u vaak direct zelf helpen. Iedere vraag wordt daarnaast voorgelegd aan de huisarts. Indien u de huisarts zelf wilt spreken dan kunt u dit ’s morgens voor 10.00 uur doorgeven aan de assistentes. De artsen bellen u dan tussen 13.00 en 14.00 uur terug. Maandag en donderdag belt dokter De Jong terug. Woensdag en donderdag dokter Wabeke. Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor korte vragen en/of het geven van korte informatie over uitslagen van onderzoeken, die zijn aangevraagd door de huisarts of specialist.

Huisbezoeken

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.
Het is in de praktijk niet mogelijk om iedereen, die uit het ziekenhuis ontslagen is, te bezoeken.
U kunt zelf een visite aanvragen als uw de huisarts wilt spreken.
Huisbezoeken kunt u voor 10.00 uur aanvragen.

POH-GGZ verpleegkundige

Mariska Seinen, praktijkverpleegkundige GGZ houdt 3 dagdelen spreekuur in de praktijk. Voor een afspraak met haar kunt u overleggen met uw huisarts of praktijk assistente.

Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat men niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt.
Wij zijn daarom genoodzaakt deze kosten in het vervolg bij u in rekening te brengen.
Voor het afzeggen van afspraken binnen 24 uur kunt u bellen met de praktijk.

Wratten spreekuur

Een keer per maand kunt u wratten laten aanstippen met stikstof. U kunt hiervoor een afspraak maken op het spreekuur van de assistentes.

Diabetes spreekuur

Mevrouw ter Stege is diabetesverpleegkundige.
Bij haar kunt u terecht voor de drie maandelijkse en jaarlijkse diabetescontroles.
Zij heeft spreekuur op dinsdag-/woensdagmorgen en donderdagmiddag.

Longverpleegkundige

Mevrouw Boon werkt op dinsdagmiddag als longverpleegkundige. Zij begeleidt mensen met astma en COPD. Ook helpt zij mensen die willen stoppen met roken. Het is mogelijk dat uw huisarts u verwijst naar de longverpleegkundige. U kunt ook op eigen initiatief met haar contact opnemen. In beide gevallen kunt u een afspraak maken via de assistente.

Diëtiste

Mevrouw Haandrikman is dietiste. Zij werkt 1 dagdeel per maand in de praktijk (3e dinsdag 's middags). Voor afspraken kan gebeld worden met de Dietistenpraktijk Drenthe 06 13112400. Meer informatie kunt u vinden op: www.dietistenpraktijkdrenthe.nl